ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


အေသးအမႊားျခိမ္းေျခာက္မႈေလးတစ္ခု
September 13, 2006, 1:56 am
Filed under: Shameless Groups

ဒါကေတာ့ အေသးအမႊားျပသနာေလးတစ္ခုပါ.. အၾကီးအမားေတြေတာ့ အကုန္ဖ်က္လို႕ကုန္သြားတာနဲ႕ ေလာေလာလတ္လတ္ မေန႕ညက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေသးအမႊားျခိမ္းေျခာက္မႈေလးကို လင္းလက္ၾကယ္စင္ကိုခ်စ္ခင္ေသာ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ဟာသအျဖစ္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္..

10:49 PM abc: ဟိတ္

me: hote

abc: အသဲေလး

me: ann

bar kyaung tar tone

abc: ဟီးဟီး

10:50 PM ဘာေၾကာင္ေၾကာင္ေပါ့

<!– D([“mb”,”me: dote ka
\n abc: နင္ စိတ္ ဆိုးသြားလား
\n10:51 PM ငါ အမွန္အတိုင္းေျပာမယ္
\nme: ann
pyaw\n
abc: အရမ္းႏွေမွ်ာတာပဲ ဟာ\n
အတည္ပါ
\n အယူ အဆထက္
10:52 PM \nပုဂိုလ္ေရးကိုေပါ့
\nme: annn
\nabc: ငါ မကန္႕ ကြက္ဘူးေနာ္
“,1] ); //–> me: dote ka

abc: နင္ စိတ္ ဆိုးသြားလား

10:51 PM ငါ အမွန္အတိုင္းေျပာမယ္

me: ann

pyaw

abc: အရမ္းႏွေမွ်ာတာပဲ ဟာ

အတည္ပါ

အယူ အဆထက္

10:52 PM ပုဂိုလ္ေရးကိုေပါ့

me: annn

abc: ငါ မကန္႕ ကြက္ဘူးေနာ္

<!– D([“mb”,”\nme: lar yit tar lar hin ……bar a kyaung lal:O
\nabc: နင့္ဘေလာခ္ကို
\nme: aww dar lar
10:53 PM \nabc: ငါလုပ္ခ်င္ရင္လြယ္လြယ္ေလး
\nme: inninnn
\nabc: ဖလိန္းကို ခိုင္းလိုက္ယံုပဲ
\nme: flame is my friend haaaaaaa
\nabc: နင္ မသိတာေတြအမ်ားၾကီးပါ
\nနင္မွားေနျပီ
“,1] ); //–> me: lar yit tar lar hin ……bar a kyaung lal:O

abc: နင့္ဘေလာခ္ကို

me: aww dar lar

10:53 PM abc: ငါလုပ္ခ်င္ရင္လြယ္လြယ္ေလး

me: inninnn

abc: ဖလိန္းကို ခိုင္းလိုက္ယံုပဲ

me: flame is my friend haaaaaaa

abc: နင္ မသိတာေတြအမ်ားၾကီးပါ

နင္မွားေနျပီ

<!– D([“mb”,”\nme: it\’s ok. whatever eveyone do, truth will never die
10:54 PM \ndont come & argue with me about it
\nabc: မွားတယ္ကြာ
\nme: cos i am in right position
\nabc: နင္ေသလိုက္
နင့္ ဘေလာ့ခ္အတြက္\n
me: haha….. thanks for ur pleasure\n
abc: ငါ အခ်ိန္ကုန္မခံဘူး\n
10:55 PM me\n: i also dont care not only u but also others
\nabc: နင့္ဘေလခ္ံက“,1] ); //–> me: it’s ok. whatever eveyone do, truth will never die

10:54 PM dont come & argue with me about it

abc: မွားတယ္ကြာ

me: cos i am in right position

abc: နင္ေသလိုက္

နင့္ ဘေလာ့ခ္အတြက္

me: haha….. thanks for ur pleasure

abc: ငါ အခ်ိန္ကုန္မခံဘူး

10:55 PM me : i also dont care not only u but also others

abc: နင့္ဘေလခ္ံက <!– D([“mb”,”
\nme: haha.. nin lote chin tar lote lay..
\nu can delte my blog
\nabc: ယူနီကုတ္ေတြ
\nme: u can erase my blog
but
\n u can\’t delete our mind & our aim
\ni dont care about my blog..
\nabc: ပ်က္သြားေစရမယ္
အိုေကလား
\n ကဲ
10:56 PM “,1] ); //–>

me: haha.. nin lote chin tar lote lay..

u can delte my blog

abc: ယူနီကုတ္ေတြ

me: u can erase my blog

but

u can’t delete our mind & our aim

i dont care about my blog..

abc: ပ်က္သြားေစရမယ္

အိုေကလား

ကဲ

10:56 PM <!– D([“mb”,”\nme: haha..lote lay.. lu yote mar phit chin yin
\nabc: နင္ စိမ္ေခၚရဲလား
\nme: haha lote paw.. ma tar bu
\nabc: ငါေျပာေနတာ
က\n
နင့္ကို
\n မလို အပ္ပဲ
\nme: i am not interested whethter u can delete it or not.. cos i m d right person & truth will never die
\n abc: ေပါက္တတ္ကရေတြမေျပာေစခ်င္လို႕
\n10:57 PM me: haha.. did i write anything wrong ?“,1] ); //–> me: haha..lote lay.. lu yote mar phit chin yin

abc: နင္ စိမ္ေခၚရဲလား

me: haha lote paw.. ma tar bu

abc: ငါေျပာေနတာ

က

နင့္ကို

မလို အပ္ပဲ

me: i am not interested whethter u can delete it or not.. cos i m d right person & truth will never die

abc: ေပါက္တတ္ကရေတြမေျပာေစခ်င္လို႕

10:57 PM me: haha.. did i write anything wrong ? <!– D([“mb”,”
\n abc: ိနင္သိထားဖို႕ကိုေျပာမယ္
\n ဖလိန္းေရးေပးခဲ့တာပါ
\nငါ ဖလိန္းကို အကူအညီေတာင္းလိုက္ရႈ္
ရင္

\n

10:58 PM me: it\’s ok. … i dont care even my blog was deleted my anyone\n
abc: နင္ ၀ပ္ဆိုက္ပ်က္သြားမယ္\n
me: haha.. pyaw lay\n
abc: အဲ့ဒါမွတ္ထား\n
me: tell him to delte my blog rightnow\n
“,1] ); //–>

abc: ိနင္သိထားဖို႕ကိုေျပာမယ္

ဖလိန္းေရးေပးခဲ့တာပါ

ငါ ဖလိန္းကို အကူအညီေတာင္းလိုက္ရႈ္

ရင္

10:58 PM me: it’s ok. … i dont care even my blog was deleted my anyone

abc: နင္ ၀ပ္ဆိုက္ပ်က္သြားမယ္

me: haha.. pyaw lay

abc: အဲ့ဒါမွတ္ထား

me: tell him to delte my blog rightnow

<!– D([“mb”,”lar chain chout tar lar
\n hahaha
\nabc: ငါ မလုပ္ခ်င္လို႕ၾကည့္ေနတာ
\nနင္ ရီတယ္လား
အိုေကပါ
\n me: hahaa.. if u wanna delete it, u can.. that\’s ur standard
\n abc: ငါ ဆက္လုပ္မယ္
\n me: show ur class
\n truth is not in my blog
10:59 PM \nabc: ဖလိန္းလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ သေဘာတရားကို
\nနင္နားမလည္ပါဘူးခ်ာတိတ္မရယ္“,1] ); //–> lar chain chout tar lar

hahaha

abc: ငါ မလုပ္ခ်င္လို႕ၾကည့္ေနတာ

နင္ ရီတယ္လား

အိုေကပါ

me: hahaa.. if u wanna delete it, u can.. that’s ur standard

abc: ငါ ဆက္လုပ္မယ္

me: show ur class

truth is not in my blog

10:59 PM abc: ဖလိန္းလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ သေဘာတရားကို

နင္နားမလည္ပါဘူးခ်ာတိတ္မရယ္ <!– D([“mb”,”
နင္ ၀ပ္ဆိုက္ရဲ႕ အသက္ဟာ\n
ဖလိန္းအေပၚမွာပဲမူတည္တယ္
\n me: shut up…. if u 1 2 delete it, go & delete righ tnow.. cos i will continue in khit pyaing\n
11:00 PM i dont care my blog
\n if army dog want to delete it,
\nit\’s easy
\nabc: မဟုတ္ဘူး
\nme: but all of u can delete only blog..not our mind & aim
\nabc: နင္မွားေနျပီ
\n“,1] ); //–>

နင္ ၀ပ္ဆိုက္ရဲ႕ အသက္ဟာ

ဖလိန္းအေပၚမွာပဲမူတည္တယ္

me: shut up…. if u 1 2 delete it, go & delete righ tnow.. cos i will continue in khit pyaing

11:00 PM i dont care my blog

if army dog want to delete it,

it’s easy

abc: မဟုတ္ဘူး

me: but all of u can delete only blog..not our mind & aim

abc: နင္မွားေနျပီ

<!– D([“mb”,”me: u r wrong.. it\’s not me
\nabc: နင္ အတြက္ ဘာမွ အက်ိဳးမရွိတဲ့ ကိတ္စတစ္ခုကို
\nငါ အဆံုး သတ္ေပးမလို႕ ပါ
11:01 PM \nme: thanks for ur pleasure.. if i want advantages for me, i didn\’t write it
\ncos i am not selfish
\nabc: ဟဟ
11:02 PM ကိုယ္မတတ္ေတာ့ သူမ်ားကိုအားကိုးတယ္\n
me: hey stop.. i dont want to argue.. if u want to delte it, go n do it\n
abc: ဘာမွေတာ့ မျဖစ္ဘူး\n
me: but\n

“,1] ); //–> me: u r wrong.. it’s not me

abc: နင္ အတြက္ ဘာမွ အက်ိဳးမရွိတဲ့ ကိတ္စတစ္ခုကို

ငါ အဆံုး သတ္ေပးမလို႕ ပါ

11:01 PM me: thanks for ur pleasure.. if i want advantages for me, i didn’t write it

cos i am not selfish

abc: ဟဟ

11:02 PM ကိုယ္မတတ္ေတာ့ သူမ်ားကိုအားကိုးတယ္

me: hey stop.. i dont want to argue.. if u want to delte it, go n do it

abc: ဘာမွေတာ့ မျဖစ္ဘူး

me: but

<!– D([“mb”,”

remember
\n u can delete only blog
\nabc: အခုလိုေတြျဖစ္လာတာေပါ့
\nme: haha.. i have no time like u
\nim student
\nabc: မွားေနျပီ
\nme: i have to study..
write
\n abc: က်န္တဲ့ဘေလာခ္ံေတြကို
\n11:03 PM မဖ်က္ႏိုင္ေပမဲ႕
“,1] ); //–>

remember

u can delete only blog

abc: အခုလိုေတြျဖစ္လာတာေပါ့

me: haha.. i have no time like u

im student

abc: မွားေနျပီ

me: i have to study..

write

abc: က်န္တဲ့ဘေလာခ္ံေတြကို

11:03 PM မဖ်က္ႏိုင္ေပမဲ႕

<!– D([“mb”,”\nအဘမ္းခံ ရဖို႕ေတာ့
\nme: kk go & delete it if u want.. but my mouth n my mind wont stop
\nabc: ငါ တြန္းအားေပးႏိုင္ပါတယ္
\nme: haha.. it already banned
\nit\’sok
i dont care
\n cos pple from myanmar can\’t do anything
\ni dont need blog forr them
k ?
\n abc: နင့္ဘေလာ့ေၾကာင့္ေပါ့
\n me: see what wil i do”,1] ); //–> အဘမ္းခံ ရဖို႕ေတာ့

me: kk go & delete it if u want.. but my mouth n my mind wont stop

abc: ငါ တြန္းအားေပးႏိုင္ပါတယ္

me: haha.. it already banned

it’sok

i dont care

cos pple from myanmar can’t do anything

i dont need blog forr them

k ?

abc: နင့္ဘေလာ့ေၾကာင့္ေပါ့

me: see what wil i do <!– D([“mb”,”
\n11:04 PM haha if u dislike it, do as u like
\nabc: ဟင့္အင္း
\nme: but i dont care
\nabc: နင္ စိမ္ေခၚတာ ငါ စိတ္မေကာင္းပါဘူး
\nနင့္ ရဲ႕ ေပါက္ တက ရ ဘေလာခ္တစ္ခုအတြက္ေၾကာင့္
11:05 PM အဘမ္းခံရေတာ့မယ္\n
ဟာစးဟား
\n me: that\’s good… they banned n ppl will more undst what kind of they r
\n abc: နင္ ဘေလာခ့္က ေသာက္ရူးဘေလခ့္ပါ
\n11:06 PM “,1] ); //–>

11:04 PM haha if u dislike it, do as u like

abc: ဟင့္အင္း

me: but i dont care

abc: နင္ စိမ္ေခၚတာ ငါ စိတ္မေကာင္းပါဘူး

နင့္ ရဲ႕ ေပါက္ တက ရ ဘေလာခ္တစ္ခုအတြက္ေၾကာင့္

11:05 PM အဘမ္းခံရေတာ့မယ္

ဟာစးဟား

me: that’s good… they banned n ppl will more undst what kind of they r

abc: နင္ ဘေလာခ့္က ေသာက္ရူးဘေလခ့္ပါ

11:06 PM <!– D([“mb”,”နင္ ဘယ္လိုထင္လဲ
\nညီလင္းဆက္ ဘေလာ့ခ္ကို အဘန္းခံရမယ္ဆိုရင္
ဟဟ

\n

me: my blog might be stupd…\n
but u r beggar
\n stupid then my blog
\ncrazy man
\nabc: နင္လို ေပါက္လို႕ ပဲစားေရးေနတာသူတို႕မပါဘူး
\nme: he said he dont care
11:07 PM \naye..im pout lot pal sar………but u have no knowledge
\nabc: ပုလ္ဂိုလ္ေရးကိတ္စေတြေရးေနျပီး
“,1] ); //–> နင္ ဘယ္လိုထင္လဲ

ညီလင္းဆက္ ဘေလာ့ခ္ကို အဘန္းခံရမယ္ဆိုရင္

ဟဟ

me: my blog might be stupd…

but u r beggar

stupid then my blog

crazy man

abc: နင္လို ေပါက္လို႕ ပဲစားေရးေနတာသူတို႕မပါဘူး

me: he said he dont care

11:07 PM aye..im pout lot pal sar………but u have no knowledge

abc: ပုလ္ဂိုလ္ေရးကိတ္စေတြေရးေနျပီး

<!– D([“mb”,” \nႏိုင္ငံေရးကို ဓါးစာခံမလုပ္နဲ႕ ကေလးမ
\nme: haha.. didi write about my privacy
now i undst u r blind\n
abc: ငါ နင့္ကိုေစသနာနဲ႕ေျပာေနတာ\n
11:08 PM me\n: thanks par..no need
\nabc: နင္ျမန္မာပါ
ျမန္မာလိုေျပာပါ
\n ငါ မဖတ္တတ္လိဳ႕ေ ျပာေနတာမဟုတ္သလို
\n me: aye.. ma ya lot..ya yin, nin thay p, la da yae

— \n
လင္းလက္ၾကယ္စင္
https://linletkyalsin.blogspot.com/
“,1] ); //–> ႏိုင္ငံေရးကို ဓါးစာခံမလုပ္နဲ႕ ကေလးမ

me: haha.. didi write about my privacy

now i undst u r blind

abc: ငါ နင့္ကိုေစသနာနဲ႕ေျပာေနတာ

11:08 PM me : thanks par..no need

abc: နင္ျမန္မာပါ

ျမန္မာလိုေျပာပါ

ငါ မဖတ္တတ္လိဳ႕ေ ျပာေနတာမဟုတ္သလို

me: aye.. ma ya lot..ya yin, nin thay p, la da yae
Advertisements

11 Comments so far
Leave a comment

What’s wrong with you two sis?
My blog is okie even I write whatever 🙂 dont worry for me. be cool!

Btw: Making blog is too easy ABC:) You shouldnt treat to a girl like this! Oh I m afraid my blog to be hacked too? ha ha.:P

Flame helped her for their friendship. So dont force him to do such a childish thing.

Comment by NLS

Blog are free..we don’t need to pay any money to creat it .such a foolish man to force a girl like that.

Comment by Anonymous

Army dogs want to delete your blog? kway tway!

Comment by Moe Moe

ယံုၾကည္မွဳ ကို မစြန္႔လႊတ္ပါႏွင့္။

Comment by TZA

လင္းလက္ … ေခြးေဟာင္တုိင္း ထၿပီး မၾကည့္နဲ႔ … အိပ္ေရးပ်က္ရံုပဲရွိလိမ့္မယ္

Comment by CMS

sounds like commie, LOL

Comment by Anonymous

Gays and Faggots trying to scare an underage girl?

Comment by Anonymous

ဟီးဟီးရီရတယ္ 🙂

Comment by boedawgyi

abc right…….linlet bar twe loke nay tar tone U nay p lar

Comment by firecracker

Dear firecracker,
ရန္ေအးထြန္းေရ.. ေခြးေဟာင္တိုင္း ငါထမၾကည့္တတ္ေပမယ့္ နားညီး၇င္ေတာ့ ျပန္ကန္တတ္တာေပါ့ဟာ.. ငါက အရူးဟုတ္္ခ်င္ဟုတ္မယ္.. ဒါေပမယ့္ နင္တို႕လိုေတာ့ တစ္ဘို႕တည္းမၾကည့္တတ္ဘူးေလ.. ငါရူးတာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြဘက္ကရူးတာ.. နင္တို႕က အာဏာရူးေတြကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ကပ္ရပ္ကပ္စားေတြေလ.. ဒါပဲ..

Comment by LIN LET KYAL SIN

Big Brother is not only watching you, now he’s barking orders too 🙂

Comment by Thiha Kyaw Zaw
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: