ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


အႏုပညာရွင္မ်ားသို႕
September 26, 2007, 12:42 pm
Filed under: Poems


အႏုပညာရွင္မ်ားသို႕

ေအာင္ေ၀းမေမ့နဲ
၈ ေလးလုံး ကို မေမ့နဲ


မေမ့နဲ
အမွန္တရားကို မေမ့နဲ႕ ။


မေမ့နဲ
၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မေမ့နဲ႕ ။


မေမ့နဲ
ဒီပဲယင္းကို မေမ့နဲ


မေမ့နဲ
တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို မေမ့နဲ႕ ။


မေမ့နဲ
အၾကမ္းမဖက္ေရးကို မေမ့နဲ႕။


မေမ့နဲ
ပခုကၠဴကို မေမ့နဲ


မေမ့နဲ
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ဖုိ႕ကို မေမ့နဲ႕။


မေမ့နဲ
ဗိုလ္ေအာင္ေက
ာ္ကို မေမ့နဲ


မေမ့နဲ
ဗိုလ္ၾကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ကို မေမ့နဲ႕။


မေမ့နဲ
မေမ့နဲ

ဆရာေတာ္ ဦး ဥတၱမ ကို မေမ့နဲ

ေဒ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ကို မေမ့နဲ
မင္းကိုႏိုင္ကို မေမ့နဲ


မေမ့နဲ
မေမ့နဲ

မေမ့နဲ

အၾကမ္းဖက္၀
ဒကို ဆန္ကင္ဖို မေမ့နဲ

မေမ့နဲ
ေမတၱာတရားေရွ႕ထားဖို႕ မေမ့နဲ႕


မေမ့နဲ
အဓမၼ၀ါဒီေတြကို တိုက္ဖ
က္ဖို မေမ့နဲ


မေမ့နဲ
ဓမၼ လက္ကိုင္ထားဖို
မေမ့နဲ


မေမ့နဲ
မေမ့နဲ

အစိုးရရဲ
ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈေတြကို မေမ့နဲ႕။


မေမ့နဲ
မေမ့နဲ

အျပီးသတ္္ ေအာင္ပြဲဲကို မေမ့နဲ


မေမ့နဲ
မေမ့နဲ

တိုဟာ
သံဃာေတြကိုၾကည္ညိဳ
ေက
ာင္းသားေတြကို ေလးစား
ျပည္သူေတြကို အေရးထားတဲ့
အႏုပညာရွင္ေတြပဲဆိုတာ
ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့နဲ႕။

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: