ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


မာနမဲ့စြာ
January 12, 2008, 1:45 am
Filed under: Poems


မာနမဲ့စြာ

ျပက္ရယ္မႈကိုခံရသည့္အခါ

အားငယ္သြားတတ္ေသာ္လည္း

မည္သည့္အခါမွ စိတ္မဆိုးရက္ပါေလ။


အႏိုင္က်င့္မႈကိုခံရသည့္အခါ

၀မ္းနည္းသြားတတ္ေသာ္လည္း

မည္သည့္အခါမွ မနာၾကဥ္းရက္ပါေလ။

တန္ဖိုးမထားမႈကိုခံရသည့္အခါ

မေက်နပ္မႈကို ခံစားရတတ္ေသာ္လည္း

မည္သည့္အခါမွမျငိဳျငင္ရက္ပါေလ။

စြန္႕ပစ္သြားျခင္းကိုခံရသည့္အခါ

ကၽြမ္းေျမ႕ေလာင္ျမဳိက္စြာပူပန္ရေသာ္လည္း

မည္သည့္အခါမွေမ့ေလ်ာ့၍မရႏိုင္ေလ။

စေတြ႕သည္မွ

ငါသည္သင့္အား

မာနတရားကုိ ေပးအပ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္တည္း။

ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)

Advertisements

1 Comment so far
Leave a comment

it seems you’re really sad huh? i don’t believe you’ve abandoned by anybody …
btw please visit
http://www.buddhanet.net/
http://www.buddhanet.net/ebooks.htm

http://aminor-amajor.blogspot.com/2008/01/un-must-change-tactic-and-move-on.html

Comment by aminor0amajor
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: