ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


စကၤာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွာကပ္ထားတဲ့ "စာ" ၊ သံအမတ္ႀကီး(ကိုယ္စား) (ေက်ာ္ေဆြတင့္၊ သံမွဴး) ေပးစာႏွင့္ ဒုတိယအတြင္း၀န္ဦးျမင့္ထြန္းတို႔ ေျပာေသာစကားမ်ား
April 22, 2008, 1:33 am
Filed under: Articles, News And Activities

စကၤာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိျမန္မာမ်ားထံသို႔ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း” ဆႏၵမဲေပးရန္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို စာတိုက္မွတဆင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမွ ေပးပို႔လိုက္ေသာစာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးသို႔ ယေန႔ ၂၁ ရက္ တနလၤာေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ လာမည့္ ၂၅ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ အႀကိဳမဲေပးပြဲ မစတင္ခင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ “မဲရံုမွဴးလမ္းညြန္” စသည့္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မရွင္းလင္းေသးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာသံရံုးမွ ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးလိုလားသူမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံအမတ္ႀကီးအား ေလးစားစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

၄င္းအျပင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားမွ ဆႏၵမဲေပးပြဲကို တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ မဲမ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ ရွင္ရွင္းလင္းလင္း ေရတြက္စစ္ေဆးႏိုင္ေစရန္အလို႔္ငွာ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွလက္ခံမည္ဆိုပါလွ်င္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားမွ အကူအညီေပးလိုေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို သံမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတင့္မွတဆင့္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအား ေလးစားစြာျဖင့္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၄င္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတင့္မွ သံအမတ္ႀကီးအား အျမန္ဆံုးတင္ျပၿပီး အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းျပန္မယ္လို႔ တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေန႔လည္ပိုင္း ၁ နာရီ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔မွာ သံအမတ္ႀကီးကိုယ္စား သံမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတင့္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရာမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္အျပည့္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီခ်င္စိတ္ရွိတဲ့အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးမွာမူ မအားလပ္ပါသျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရး ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတြ႔ဆံုဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စကၤာပူႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးလိုလားသူမ်ားကို သံအမတ္ၾကီးကို္ယ္စား သံမွဴးဦးေက်ာ္ေဆြတင့္ကိုယ္တိုင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း” ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စကၤာပူႏုိင္ငံရွိျမန္မာမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးရန္ စကၤာပူႏိုင္ငံသံရံုးရွိ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္း အား တာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေသာ့ ျမန္မာမ်ားကလည္း ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရးနဲ႔ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိရွိလိုသည္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသံရံုးမွေန၍ စင္ကာပူစာတိုက္မွတဆင့္ ဆႏၵမဲမ်ားလာေရာက္ေပးၾကရန္ ဖိတ္စာမ်ားေပးပို႔ေနေၾကာင္းကို အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔အတည္ျပဳေျပာၾကားရာတြင္ သံရံုးမွ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာမ်ားကို လက္ခံရရွိသူမ်ားဆိုသည္မွာ ယခင္က ရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ဖူးေသာ သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ယခုစာမ်ားလက္ခံရရွိထားသူမ်ားဟာ (ယခင္အခြန္ေပးေဆာင္ထားဖူးသူမ်ား၊ သံရံုးေထာက္ခံစာရယူထားဖူးသူမ်ားႏွင့္ သံရံုးသို႔ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ဖူးသူမ်ား) စာရင္းဇယားအရလို႔ ဆိုပါတယ္။ ၄င္းစာရင္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီး သံရံုးမွ စာမ်ားပို႔ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဦးျမင့္္ထြန္းမွေန၍ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား စာရင္းသံရံုးတြင္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ လာေရာက္သူမ်ားကို သံရံုးမွ ျပင္ဆင္ထားေသာ ၄င္းစာရင္းႏွင့္ တိုက္ၿပီး မဲေပးခြင့္ျပဳမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း မဲဆႏၵေပးလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ ကို သံရံုးသို႔ ျပသႏိုင္လွ်င္ပင္ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဦးျမင့္ထြန္းရဲ ႔အာေဘာ္ပါ။

ဒါေပမယ့္လည္း ယေန႔သံရံုးတြင္ ကပ္ထားေသားစာအရ-

-အခြန္ေျပစာမ်ား၊

-ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက ေက်ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္းသံရံုးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္၊

-မွီခိုျဖစ္ေၾကာင္းသံရံုးမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ေထာက္ခံခ်က္၊

-ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴႏွင့္ အလုပ္သက္ေသခံလက္မွတ္) တစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာလွ်က္ မဲေပးၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

လို႔ သံရံုး နံရံံေပၚမွာ တစ္မ်ိဳးဆိုလိုျပန္ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုမွာ အေသးစိတ္ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

အျငင္းပြားစရာကိစၥ (၂) ခုရွိေနပါတယ္။

၁။ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္⁄ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍

၂။ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ

သံရံုး နံရံံေပၚမွာ ကပ္ထားတဲ့စာ၊ ဒုတိယအတြင္း၀န္ဦးျမင့္ထြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားတို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး(ကိုယ္စား) (ေက်ာ္ေဆြတင့္၊ သံမွဴး) လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ကာ စာတိုက္မွတဆင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ “အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရးအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း” စာပါအရ ကလည္း ယခုလိုဆိုျပန္ပါေသးတယ္။

၁။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏ ၵခံယူပြဲကို စင္ကာပူၿမိဳ႔။ ျမန္မာသံရံုးတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၅⁄၂၆⁄၂၇⁄၂၈⁄၂၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ သို ့ျဖစ္ပါ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါရက္မ်ားတြင္ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္⁄ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ျမန္မာသံရံုးသို ့လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

လို႔ဆိုထားပါတယ္။

အထက္ပါစာအပိုဒ္(၂)အရ သံအမတ္ႀကီး(ကိုယ္စား) (ေက်ာ္ေဆြတင့္၊ သံမွဴး) ဟု လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ဖိတ္ၾကားစာမွ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ယေန႔ သံရံုးမွ ဒုတိယအတြင္း၀န္ဦးျမင့္ထြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာစကားမ်ားႏွင့္ သံရံုးနံရံမွာ ကပ္ထားေသား စာမ်ား အားလံုးရဲ ႔ အဓိပၸာယ္တို႔မွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ မွ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ “ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၀၈)” တို႔ႏွင့္ လံုး၀အဓိပၸာယ္မ်ား ေရာေထြးေနၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵေပးလိုသူအမ်ားစုကို ေ၀၀ါးေစပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာသံရံုးမွ လာမည့္ (၂၅)ရက္ ေသာၾကာေန႔မတိုင္ခင္ အခ်ိန္မွီ ရွင္းလင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ဆိုတာကို ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ မွ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၀၈) အခန္း(၅) မဲစာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အပိုဒ္ ၁၁။ အပိုဒ္ငယ္ (က) တြင္ ေဖၚျပထားတာကေတာ့-

(က) ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည္ၿပီး ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူတိုင္းသည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။ ယင္းဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူတုိင္း မဲစာရင္း တင္သြင္းရမည္။

လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၀၈) အခန္း(၄) အပိုဒ္္ ၆၊ အပိုဒ္ငယ္ (ဇ) ႏိုင္ငံျခားရွိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖၚျပထားတာကေတာ့-

(ဇ) ႏိုင္ငံျခားရွိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲ လက္မွတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးအႀကီးအမွဴး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး အႀကီးအမွဴးထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္း။

လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။

အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအရ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားအားလံုး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရရွိႏိုင္ရပါမည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း” ဆႏၵမဲေပးေရးအတြက္ သံမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတင့္စာပါ စာပိုဒ္(၂)အရ “ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ⁄ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍” လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားဆိုရာမွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ကဒ္ျပား၊ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ PR ကဒ္ျပား၊ EP ကဒ္ျပား S Pass ကဒ္ျပား၊ Work-Permit ကဒ္ျပားမ်ား၊ Student pass၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကဒ္” အားလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အလံု သက္ေသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုး အက်ံဳး၀င္ပါတယ္။

စင္ကာပူရွိ ျမန္မာ့အေရးလိုလားသူမ်ားမွ ျမန္မာအမ်ားစု ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံသံရံုးသို႔ (65) 6735 0209 / (65) 6735 1672 စသည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာလိုေျဖၾကားေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တယ္လီဖုန္းေျပၾကားေပးခဲ့ေသာ Admin စကၤာပူႏိုင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီး Ms. Anna မွသာ ျဖန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ Ms. Anna မွ မဲေပးရမည့္ ပံုစံမ်ားကို သူမနားလည္ထားသလိုႏွင့္ သူမအား ျမန္မာသံရံုးအထက္အရာရွိမ်ားမွာ ေျပာျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

၁) ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ သံရံုးမွေပးေသာ စာရြက္တြင္ အရင္ ျဖည့္စြက္ရပါမည္။

၂) မဲဆႏၵေပးရမည့္ ဆႏၵမဲကိုယူၿပီး လွ်ိဳ ့၀ွက္ မဲေပးရပါမည္။

၃) မိမိေရးျခစ္ၿပီးေသာ ဆႏၵမဲကို အတူပါလာေသာ စာအိပ္ထဲထည့္၍ မဲပံုးရွိရာတြင္ ထည့္ရပါမည္။ စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္စား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာသံရံုးမွ မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေလာက္အေရးၾကီးတဲ့ “အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရးအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရန္” ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသူ စင္ကာပူသူ တရုတ္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးမွ မဲဘယ္လို ဘယ္ပံု ထည့္ရမည္ ဆိုတဲ့ မဲရံုလမ္းညြန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အဂၤလိ္ပ္စကားႏွင့္ရွင္းလင္း ေနျခင္းကို သံအမတ္ႀကီး အေနႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္းကို အလ်ဥ္းသင့္တုန္း ေလးစားစြာျဖင့္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အဓိကကြာျခားခ်က္ျဖစ္တဲ့ -(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ား ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

(၂) မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို

စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမွ ေသာၾကာေန႔မတိုင္ခင္ စကၤာပူေရာက္ျမန္မာအမ်ားစု သိရွိႏိုင္ရန္ အျမန္ဆံုးျပန္ၾကားေပးေစလိုေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ ေဖၚျပေပးလုိုက္ပါတယ္။

ေဂ်မိုး

Advertisements

1 Comment so far
Leave a comment

ဒီမုိသမားဆုိသည္မွာ နအဖ အျပစ္ကုိ တစ္ခုမက်န္ေျပာသေလာက္ သူတုိ႔၏ ယုတ္မာမွဳမ်ားကုိမွဳ တစ္ခုမွက်န္ဖုံးကြယ္ထား၏ ။ ထုိ႔ေျကာင့္ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲသူမ်ားဟု သိအပ္၏

I’m the commander — see, I don’t need to explain — I do not need to explain why I say things. That’s the interesting thing about being president.
– President George W. Bush

Comment by * In Search of Truth *
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: