ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


စကၤာပူက ကန္႔ကြက္မဲ စည္းရံုးေရး မူၾကမ္းစာအုပ္ (၈) အုပ္၊ လူတစ္သိန္း ႏွင့္ Ms. Anna
April 23, 2008, 1:25 pm
Filed under: Articles

ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ သံရံုးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ား ေပးလွ်က္ရွိၾကပါတယ္၊ အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္ အစရွိတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမ်ားမွ ျမန္မာမ်ားထံသို႔ စာတိုက္မွ တဆင့္ စာမ်ားလိုက္လံေပးပို႔ေနၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ား ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါတယ္္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္လည္း လာမည့္ ဧၿပီလ ၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ဆႏၵမဲမ်ားကို ၾကိဳတင္ေကာက္ခံမည္လို႔ သိရပါတယ္၊ ထိုသို႔ဆႏၵမဲေကာက္ခံပြဲမ်ားမတိုင္မွီ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ တက္ၾကြစြာျဖင့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မိမိတို႔ နီးစပ္ရာမွာ တႏိုင္တပုိင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးႏိုးၾကားတက္ၾကြသူမ်ားမွ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစု စုေ၀းေနထိုင္ၾကရာ
Worker’s Dormitory မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲေပးေရး လႈတ္ရွားမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျမန္မာျပည္မွ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔္ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔မသိရွိေသးေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း၌ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ စကၤာပူရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ား၊ အသင့္ယူေဆာင္လာေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။


စကၤာပူရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ၾကြသူမ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ဘြန္ေလး Boonlay, မန္ဒိုင္း Mandi, ကာကီဘူကစ္ Kaki Bukit, ဂ်လန္ကာယု Jalan Kayu ၊ Woodlands ရပ္ကြက္၊ ဂြ်ိဳင္းတာ၀ါ Joy Tower အနီးနားတ၀ိႈက္ရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစုေနထိုင္ရာ Worker’s Dormitory မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအမ်ားစု စုေ၀းရာေနရာမ်ားမွာ စည္းရံုးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္လံျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားမွာ ျမန္မာမ်ား လူဦးေရ ရာဂဏန္းအထိ စိတ္၀င္တစား လာေရာက္နားေထာင္ၾကသည္ ကိုေတြ႔ၾကရၿပီး တခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားမွာတြင္မူ လူဦးေရ ၅၀ -၃၀ -၂၀ စသည္ျဖင့္ လာေရာက္နားေထာင္ကာ အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းမ်ားေမးၾကေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ားရွိခဲ့တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။


၄င္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကို စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးတြင္ ေလ့လာဖတ္ရႈခြင့္ ရရွိႏိုင္ မရွိႏိုင္ကို သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားမွ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးအား ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ အဂၤါေန႔ မွာလည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမွန္သမွ်ကို ရွင္းလင္းတင္ျပေပးဖို႔ရာ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရေသာ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရဖို႔ရာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းမွာမူ တေနကုန္ေအာင္ အလုပ္မအားလပ္ပါသျဖင့္ ေမးခြန္းတခ်ိဳ ႔ကို ျမန္မာသံရံုးမွ တယ္လီဖုန္း ဒိုင္ခံေျဖၾကားေပးေသာ ရံုးတာ၀န္ခံ Ms. Anna မွတဆင့္ ဦးျမင့္ထြန္း အားေမးျမန္းေပးခဲ့ၿပီး၊ ဦးျမင့္ထြန္း၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း Ms. Anna မွပဲ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ –
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာမ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ျမန္မာသံရံုး၌ ရယူႏိုင္ပါသလား? ဟုဆိုေသာေမးခြန္းကို့ ဦးျမင့္ထြန္းအား Ms. Anna မွတဆင့္ ေမးျမန္းေပးၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးလိုက္တယ္။

“စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေလ့လာဖတ္ရႈလိုပါလွ်င္ Consular Office Counter မွာ လာေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သံရံုးျပင္ပသို႔ယူေဆာင္သြားျခင္း၊ မိတၱဴကူးယူျခင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမွ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း” ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး သံရံုးသို႔ ညေနဘက္တြင္ လာေရာက္ေလ့လာဖတ္ရႈခ်င္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းအားလည္းပဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာသံရံုးမွာ ညေန ၅ နာရီအထိသာ ဖြင့္လွစ္ပါသျဖင့္ ၄င္းကိစၥမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ သံရံုးတစ္ရံုးလံုးတြင္မူ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ စုစုေပါင္း (၈) အုပ္သာရွိပါေသာေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္ထဲတြင္ လူအမ်ားအျပား လာေရာက္ဖတ္ရႈဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

သံရံုးပိတ္ခ်ိန္ေရာက္သည္အထိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာကိစၥတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါရန္ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားေသာ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္လည္း အဂၤါေန႔ ညေနသံရံုးပိတ္သြားခ်ိန္အထိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

သို႔ေသာ္- စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးလိုလားသူမ်ားအေနႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ “မဲရံုမွဴးလမ္းညြန္” လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးသို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သြားေရာက္ေမးျမန္းၾကမည္လို႔လဲ သတင္းမ်ားရရွိပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသူစာရင္းမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံထုတ္ The Strait Time သတင္းစာအရ လူဦးေရ တစ္သိန္းနီးပါးရွိတယ္လို႔သိရၿပီး၊ အဲဒီတစ္သိန္ထဲတြင္မူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူဦးေရမွာ ငါးေသာင္းအထက္ရွိၿပီး က်န္ငါးေသာင္းမွာမူ့ မီွခိုေနထိုင္သူမိသားစုုႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္လို႔ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူ ကုမၼဏီၾကီးတစ္ခုမွ အလုပ္သမားေရးရာ ကိုင္တြယ္သူ အရာရွိတစ္ဦးရဲ ႔ အဆိုအရ သိရွိရပါတယ္။ ယခုလိုျမန္မာသံရံုးမွ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကို စကၤာပူတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိျမန္မာမ်ား ဖတ္ရႈဖို႔ရန္ မူၾကမ္းစာအုပ္ (၈) အုပ္သာစီစဥ္ထားျခင္း အေပၚမည္သို႔မွ နားလည္ရမွန္းမသိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားသံေတြကိုလဲ ၾကားသိေနရပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသူသားေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ လာမည့္ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ နနက္ (၉) တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးကို တညီတညြတ္တည္း ကန္႔ကြက္မဲမ်ား သြားေပးၾကမည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားရရွိပါတယ္။

ေဂ်မိုး ဧၿပီ ၂၂

Advertisements

4 Comments so far
Leave a comment

They only said you cannot copy the book.
Someone can take Digital Camera or used handphone to take photo of all the pages.
Just my thought.

Comment by Zay

ေခါင္းစဥ္ကုိ ျမင္လုိက္ရေတာ့ ငယ္ငယ္က ၾကည့္ခဲ့ဘူးတဲ့ “ေငြဆယ္သိန္း၊ လူငါးေယာက္နဲ႔ နန္းေၾကာ့ခုိင္” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးကုိ ေျပးသတိရတယ္…ခြိခြိ။

ဘဲအုပ္က တရာႏွစ္ရာ
Ms Anna က တပင္တည္း (ဆံပင္တပင္တည္းရွိသည့္ ပုဏၰားႀကီးဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္)
အေဟာက္အဆူခံလုိ႔
အန္နာပ်ံ အံကုိခဲတယ္
ဖုန္းကုိင္လ်က္ဘဲ…..။

Comment by Ko Paw

Thank you all Burmese living in S’ pore who have decided to vote “NO”. Actually, maybe hiding from public means it is not worth your time.

Comment by Anonymous

VOA and Myanmar Embassy Staff ( Ms.Anna) conversation..
http://www.voanews.com/burmese/2008-04-21-advance-polls.cfm

Comment by MHT
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: