ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


Breaking News
April 28, 2008, 7:22 am
Filed under: Strongly Suggestion
ယေန႕ ၂၈ရက္ေန႕ ျမန္မာသံရံုးမွာ အေျခအေနကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာစံုစမ္းေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိေသာ သတင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႕မွစ၍

၁) သံရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ဖူးသူမ်ား ( ေက်ာင္းသား ၊ မွီခိုေထာက္ခံစာရွိသူမ်ား .. သို႕မဟုတ္ .. အခြန္ေဆာင္ထားဖူးသူမ်ား ) ႏွင့္

၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပါ့စ္ပို႕သက္၀င္ရွိေနသူမ်ား အားလံုး ယေန႕ႏွင့္မနက္ျဖန္တြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္၀ယ္ မဲေပးႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ မနက္၉နာရီမွ ညေန၆နာရီခြဲတိတိထိ ျမန္မာသံရံုးမွ အလုပ္လုပ္မည္။ မဲမေပးရေသးသူမ်ား ေက်းဇူးျပဳျပီး ကန္႕ကြက္မဲသြားေပးပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႕မွစ၍ သံရံုးႏွင့္မဆက္သြယ္ဖူးသူမ်ားက အမည္ ၊ အသက္ ၊ မိဘအမည္ ၊ စကၤာပူရွိေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္နာပါတ္တို႕ကို ျဖည့္စြက္ျပီး သံရံုးမွာ စာရင္းသြားေပးထားရပါ့မယ္။ ျမန္မာသံရံုးဘက္မွ ေမလ(၁)ရက္ေန႕တြင္ ထိုသူမ်ားဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ၂၉ရက္ေန႕မနက္တြင္ တရား၀င္စာျဖင့္ ေၾကျငာေပးပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ ေမးျမန္းလိုပါက စကၤာပူျမန္မာသံရံုး 67350 209 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

Update : ဆႏၵမဲမေပးရေသးေသာ ျမန္မာမ်ား ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စကၤာပူရွိျမန္မာသံရံုးမွ ၃၀ရက္ေန႕မွ ၂ရက္ေန႕ထိ သံုးရက္ဆက္တိုက္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာစာျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရက္ကို တိုးျမွင့္ေပးလိုက္ပါျပီ .. ။ မဲေပးရမည့္သူအားလံုးအတြက္ သံုးရက္အပိုထြက္လာပါျပီ။ မပ်က္မကြက္ အားလံုး ကန္႕ကြက္မဲသြားေပးပါရန္ ထပ္မံႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႕မွစ၍ သံရံုးျဖင့္မဆက္သြယ္ဖူးသူမ်ား (ေက်ာင္းသားေထာက္ခံစာ ၊ မွီခိုေထာက္ခံစာမရွိသူမ်ား ၊ အခြန္မေဆာင္ထားသူမ်ား)ကေတာ့ အျမန္ဆံုး စာရင္းေပးသြင္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သံရံုးျဖင့္ဆက္သြယ္ထားဖူးသူမ်ားအားလံုးကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလက္၀ယ္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

Advertisements

14 Comments so far
Leave a comment

ဒီမုိသမားဆုိသည္မွ နအဖ ဘာလုပ္လုပ္ အျမဲတမ္းဆန္႔က်င္ပါသည္။ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ဒီမုိေတြဆန္႔က်င္မည္ဆုိသည္ကုိ နအဖ ျကိဳတြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ျကိဳတြက္ထားသည့္အတုိင္း ဒီမုိမ်ားဆန္႔က်င္ေလသည္။ နအဖ၏ ေက်ာ့ကြင္းထဲ ဒီမုိေတြ ဦးေဏွာက္မရွိစြာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ၀င္ခဲ့ျပီ . . . ဒီမုိေတြ အရွက္ကြဲျပီး ဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ . . .

Comment by * In Search of Truth *

ဒီမုိသမားဆုိသည္မွ နအဖ ဘာလုပ္လုပ္ အျမဲတမ္းဆန္႔က်င္ပါသည္။ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ဒီမုိေတြဆန္႔က်င္မည္ဆုိသည္ကုိ နအဖ ျကိဳတြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ျကိဳတြက္ထားသည့္အတုိင္း ဒီမုိမ်ားဆန္႔က်င္ေလသည္။ နအဖ၏ ေက်ာ့ကြင္းထဲ ဒီမုိေတြ ဦးေဏွာက္မရွိစြာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ၀င္ခဲ့ျပီ . . . ဒီမုိေတြ အရွက္ကြဲျပီး ဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ . . .

Comment by * In Search of Truth *

နအဖ ဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စု စစ္ဘုိခ်ဳပ္တစု ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား အင္မတန္ ေအာက္တန္းက်ေသာ လူတစု က တုိင္းၿပည္ ႏွင့္ လူမ်ဳိး အေပၚတြင္ အနဳိင္က်င့္ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲရန္ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေလရာ ၎တုိ႔အား တုိင္းသူၿပည္သား အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ၿမတ္နဳိးေသာ ဒီမုိ သမားမ်ား ကန္႔ကြက္သည္မွာ ယုတၱိရွိေပသည္။
တကဲ့ ၿပည္သူမ်ားသည္ နအဖ စစ္အုပ္စုကုိ ေလာက္တက္ေနေသာ မစင္ပုံ ကဲ့သုိ႔ ရြံရွာ စက္ဆုပ္ ၾက၏။
အသင္သည္ကား ဤ မစင္ပုံကုိ လွ်က္ေနေသာ ေခြးသာသာ တိရိစာၦန္ ၿဖစ္ေတာ့၏။

Comment by yan

နအဖ ဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စု စစ္ဘုိခ်ဳပ္တစု ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား အင္မတန္ ေအာက္တန္းက်ေသာ လူတစု က တုိင္းၿပည္ ႏွင့္ လူမ်ဳိး အေပၚတြင္ အနဳိင္က်င့္ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲရန္ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေလရာ ၎တုိ႔အား တုိင္းသူၿပည္သား အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ၿမတ္နဳိးေသာ ဒီမုိ သမားမ်ား ကန္႔ကြက္သည္မွာ ယုတၱိရွိေပသည္။
တကဲ့ ၿပည္သူမ်ားသည္ နအဖ စစ္အုပ္စုကုိ ေလာက္တက္ေနေသာ မစင္ပုံ ကဲ့သုိ႔ ရြံရွာ စက္ဆုပ္ ၾက၏။
အသင္သည္ကား ဤ မစင္ပုံကုိ လွ်က္ေနေသာ ေခြးသာသာ တိရိစာၦန္ ၿဖစ္ေတာ့၏။

Comment by yan

သုိ႔ Yan

ကုိယ္ပုိင္ ဦးေဏွာက္နဲ႔ အေကာင္း၊ အဆုိး ခြဲျခားျပီး မဲထည့္ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ထုိသူမ်ား၏ ဆႏၵကုိ ေလးစားထုိက္ေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူမ်ား ခုိင္းလို႔ NO လုပ္ေသာေျကာင့္ NO ေတြအားလုံးသည္ ငတုံးေတြသာျဖစ္ေခ်၏။ ဒါ့ေျကာင့္ ငတုံးေတြ မုံန္းလုိ႔ နအဖ ဂုဏ္တက္ဖုိ႔သာရွိေပ၏ ။ ရဲရင့္စြာ စဥ္းစားေလာ့

Comment by * In Search of Truth *

သုိ႔ Yan

ကုိယ္ပုိင္ ဦးေဏွာက္နဲ႔ အေကာင္း၊ အဆုိး ခြဲျခားျပီး မဲထည့္ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ထုိသူမ်ား၏ ဆႏၵကုိ ေလးစားထုိက္ေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူမ်ား ခုိင္းလို႔ NO လုပ္ေသာေျကာင့္ NO ေတြအားလုံးသည္ ငတုံးေတြသာျဖစ္ေခ်၏။ ဒါ့ေျကာင့္ ငတုံးေတြ မုံန္းလုိ႔ နအဖ ဂုဏ္တက္ဖုိ႔သာရွိေပ၏ ။ ရဲရင့္စြာ စဥ္းစားေလာ့

Comment by * In Search of Truth *

ပိေတာက္ေျမ ဘေလာက္ကုိလဲ လာခဲ့ပါဦး။ ဒီမုိဘေလာ့ေတြလုိ အေရမရ အဖတ္မရေတြပဲ ေရးေျပာေနတာ မဟုတ္ပဲ . . တကယ္ကုိ ဗဟုသုတနဲ႔ ေတြးေခၚစရာေတြကုိ ေရးက်ပါတယ္။ ထူးျခားဆုံးကေတာ့ ဒီမုိဘေလာ့ေတြလုိ တဖက္သတ္ ဒီမုိစံနစ္ကုိ မ်က္ကန္းေကာင္းတယ္လုိ႔ ကုံန္းေအာ္ေနတာ မဟုတ္ပဲ . .. ဆန္႔က်င္ဖက္ အျမင္ေတြကုိ လုံး၀ လက္ခံပါတယ္။ ဘယ္သူမွလဲ comment ကုိ မ်က္ကန္း ေျမွာက္ျပီး ေရးတာ မရွိက်ပါ။
http://padaukmyay.blogspot.com/

Comment by * In Search of Truth *

ပိေတာက္ေျမ ဘေလာက္ကုိလဲ လာခဲ့ပါဦး။ ဒီမုိဘေလာ့ေတြလုိ အေရမရ အဖတ္မရေတြပဲ ေရးေျပာေနတာ မဟုတ္ပဲ . . တကယ္ကုိ ဗဟုသုတနဲ႔ ေတြးေခၚစရာေတြကုိ ေရးက်ပါတယ္။ ထူးျခားဆုံးကေတာ့ ဒီမုိဘေလာ့ေတြလုိ တဖက္သတ္ ဒီမုိစံနစ္ကုိ မ်က္ကန္းေကာင္းတယ္လုိ႔ ကုံန္းေအာ္ေနတာ မဟုတ္ပဲ . .. ဆန္႔က်င္ဖက္ အျမင္ေတြကုိ လုံး၀ လက္ခံပါတယ္။ ဘယ္သူမွလဲ comment ကုိ မ်က္ကန္း ေျမွာက္ျပီး ေရးတာ မရွိက်ပါ။
http://padaukmyay.blogspot.com/

Comment by * In Search of Truth *

in search of truth သုိ႔
၂ ေပါက္ ၁ ေပါက္ ပိေတာက္ေၿမတဲ့ ေမာင္ဒုိင္း ဘေလာ့မွာ ဖတ္ဖူးတယ္။ မင္းတုိ႔ ဘေလာ့ ဘာလဲ ဘယ္လဲ ဆုိတာ online သုံးခြင့္ရတဲ့ လူတုိင္းသိတယ္။ မင္းတုိ႔ လုိ နအဖ ေအာက္ဆြဲ ေဒါက္တုိင္ သမားေတြရဲ႕ ဘေလာ့ကုိ လုံး၀ လုံး၀ ကုိ မလာပါ။ အခ်ိန္ မၿဖဳံးပါ။ လူမလာ လုိ႔ လင္းလက္ ဘေလာ့မွာ လာဖြၿပီး ဘေလာ့ ေၾကၿငာ ေနတာ သနားတယ္။ ရွက္ဖုိ႔ ေကာင္းေလစြ။

Comment by yan

in search of truth သုိ႔
၂ ေပါက္ ၁ ေပါက္ ပိေတာက္ေၿမတဲ့ ေမာင္ဒုိင္း ဘေလာ့မွာ ဖတ္ဖူးတယ္။ မင္းတုိ႔ ဘေလာ့ ဘာလဲ ဘယ္လဲ ဆုိတာ online သုံးခြင့္ရတဲ့ လူတုိင္းသိတယ္။ မင္းတုိ႔ လုိ နအဖ ေအာက္ဆြဲ ေဒါက္တုိင္ သမားေတြရဲ႕ ဘေလာ့ကုိ လုံး၀ လုံး၀ ကုိ မလာပါ။ အခ်ိန္ မၿဖဳံးပါ။ လူမလာ လုိ႔ လင္းလက္ ဘေလာ့မွာ လာဖြၿပီး ဘေလာ့ ေၾကၿငာ ေနတာ သနားတယ္။ ရွက္ဖုိ႔ ေကာင္းေလစြ။

Comment by yan

သုိ႔ Yan

တကယ္ကုိရယ္ရတယ္… ကုိယ္တုိင္လာဖတ္ျကည့္ျပီးသိသလားဆုိေတာ့… မဟုတ္ပဲ .. အေရမရ အဖတ္မရ အတင္းေတြေျပာတဲ့ ေမာင္ဒုိင္ရဲ႔ စကားေျကာင့္ကုိး .. ကုိယ္ပုိင္ ဦးေဏွာက္ရွိတဲ့သူက မိမိကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္တယ္… အခုေတာ့ မင္းဟာ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္တဲ့ ငတုံးစစ္စစ္သာျဖစ္ေပ၏.. ထုိ႔ေျကာင့္ ဒီမုိငတုံးျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္၊ ဒါ့ေျကာင့္မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြ ငတုံးဘ၀က မတက္ပဲ အေရမရအဖတ္မရ အတင္းေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ တင္းတိမ္ေနျခင္းျဖစ္၏

Comment by * In Search of Truth *

သုိ႔ Yan

တကယ္ကုိရယ္ရတယ္… ကုိယ္တုိင္လာဖတ္ျကည့္ျပီးသိသလားဆုိေတာ့… မဟုတ္ပဲ .. အေရမရ အဖတ္မရ အတင္းေတြေျပာတဲ့ ေမာင္ဒုိင္ရဲ႔ စကားေျကာင့္ကုိး .. ကုိယ္ပုိင္ ဦးေဏွာက္ရွိတဲ့သူက မိမိကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္တယ္… အခုေတာ့ မင္းဟာ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္တဲ့ ငတုံးစစ္စစ္သာျဖစ္ေပ၏.. ထုိ႔ေျကာင့္ ဒီမုိငတုံးျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္၊ ဒါ့ေျကာင့္မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြ ငတုံးဘ၀က မတက္ပဲ အေရမရအဖတ္မရ အတင္းေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ တင္းတိမ္ေနျခင္းျဖစ္၏

Comment by * In Search of Truth *

We don’t want your negative opinion. We believe our people. We say what they want to say. We do what they want to do. You must know what is the truth. Are you sure “In Search of Truth”? do u know what does it mean? If you don’t know, please don’t give it as ur name.

Comment by tinmoe

We don’t want your negative opinion. We believe our people. We say what they want to say. We do what they want to do. You must know what is the truth. Are you sure “In Search of Truth”? do u know what does it mean? If you don’t know, please don’t give it as ur name.

Comment by tinmoe
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: