ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


Second Polling Day In Singapore
April 30, 2008, 1:55 am
Filed under: News And Activities, Strongly Suggestion


တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း


၂၇ရက္ ဧျပီလ ၂၀၀၈၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ မ်ိဳုးခ်စ္ျမန္မာမ်ားမွ ႏိုင္ငံၾကီးသားပီသစြာ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈ၊ ညီညြတ္မႈ ႏွင့္ မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲဝင့္စြာ အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ႏွင့္ စစ္အစိုးရ စိတ္ၾကိဳက္ ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုးအား စစ္ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းအား ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္မႈကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအား ထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖၚျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤေအာင္ပြဲ၏ ရလာဒ္မွာ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးမွ ဧျပီလ(၃၀)ရက္၊ ေမလ(၁)ရက္ ႏွင့့္ ေမလ(၂)ရက္ သံုးရက္တိုင္တုိင္ ဆႏၵမဲေပးရက္မ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ တိုးျမင့္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေမလ(၁)ရက္ေန႔၊ ကမၻာ႔အလုပ္သမားေန႔အား ဒုတိယအၾကိမ္ Polling Day အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားပါသျဖင့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆႏၵမဲ ေပးၾကႏိုင္ရန္ Peninsula Plaza, City Hall သို႔ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားျပီး လာေရာက္ၾကပါရန္္ ေလးစားစြာ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္၊

ၿပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ၿမန္မာမ်ား

OBP (Singapore)

Advertisements

6 Comments so far
Leave a comment

ညီညြတ္မႈကိုေတာ့ေလးစားပါသည္။ ဒီတခါမဲေပးဖုိ႔ကိုအဓိက ရည္ရြယ္သင့္သည္လုိ႔ယူဆုိလုိ႔ အမ်ားစုတခ်ိန္တည္းစုသြားပါက မဲေပးဖုိ႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖဲြ႔ခဲြသြားၿပီး အနီေရာင္ထက္ သာမာန္ အ၀တ္အစားမ်ားသာ ၀တ္သြားဖုိ႔ အၾကံေပးလုိပါတယ္။ မဲေပးၿပီးမွ မိမိတုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ အနီေရာင္ NO ပါတဲ့ အကၤ်ီျပန္၀တ္လွ်င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္မရလွ်င္ Vote No ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

Comment by Ko Hla's Blog

ညီညြတ္မႈကိုေတာ့ေလးစားပါသည္။ ဒီတခါမဲေပးဖုိ႔ကိုအဓိက ရည္ရြယ္သင့္သည္လုိ႔ယူဆုိလုိ႔ အမ်ားစုတခ်ိန္တည္းစုသြားပါက မဲေပးဖုိ႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖဲြ႔ခဲြသြားၿပီး အနီေရာင္ထက္ သာမာန္ အ၀တ္အစားမ်ားသာ ၀တ္သြားဖုိ႔ အၾကံေပးလုိပါတယ္။ မဲေပးၿပီးမွ မိမိတုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ အနီေရာင္ NO ပါတဲ့ အကၤ်ီျပန္၀တ္လွ်င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္မရလွ်င္ Vote No ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

Comment by Ko Hla's Blog

ညီညြတ္မႈကိုေတာ့ေလးစားပါသည္။ ဒီတခါမဲေပးဖုိ႔ကိုအဓိက ရည္ရြယ္သင့္သည္လုိ႔ယူဆုိလုိ႔ အမ်ားစုတခ်ိန္တည္းစုသြားပါက မဲေပးဖုိ႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖဲြ႔ခဲြသြားၿပီး အနီေရာင္ထက္ သာမာန္ အ၀တ္အစားမ်ားသာ ၀တ္သြားဖုိ႔ အၾကံေပးလုိပါတယ္။ မဲေပးၿပီးမွ မိမိတုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ အနီေရာင္ NO ပါတဲ့ အကၤ်ီျပန္၀တ္လွ်င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္မရလွ်င္ Vote No ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

Comment by Ko Hla's Blog

ညီညြတ္မႈကိုေတာ့ေလးစားပါသည္။ ဒီတခါမဲေပးဖုိ႔ကိုအဓိက ရည္ရြယ္သင့္သည္လုိ႔ယူဆုိလုိ႔ အမ်ားစုတခ်ိန္တည္းစုသြားပါက မဲေပးဖုိ႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖဲြ႔ခဲြသြားၿပီး အနီေရာင္ထက္ သာမာန္ အ၀တ္အစားမ်ားသာ ၀တ္သြားဖုိ႔ အၾကံေပးလုိပါတယ္။ မဲေပးၿပီးမွ မိမိတုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ အနီေရာင္ NO ပါတဲ့ အကၤ်ီျပန္၀တ္လွ်င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္မရလွ်င္ Vote No ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

Comment by Ko Hla's Blog

ညီညြတ္မႈကိုေတာ့ေလးစားပါသည္။ ဒီတခါမဲေပးဖုိ႔ကိုအဓိက ရည္ရြယ္သင့္သည္လုိ႔ယူဆုိလုိ႔ အမ်ားစုတခ်ိန္တည္းစုသြားပါက မဲေပးဖုိ႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖဲြ႔ခဲြသြားၿပီး အနီေရာင္ထက္ သာမာန္ အ၀တ္အစားမ်ားသာ ၀တ္သြားဖုိ႔ အၾကံေပးလုိပါတယ္။ မဲေပးၿပီးမွ မိမိတုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ အနီေရာင္ NO ပါတဲ့ အကၤ်ီျပန္၀တ္လွ်င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္မရလွ်င္ Vote No ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

Comment by Ko Hla's Blog

ညီညြတ္မႈကိုေတာ့ေလးစားပါသည္။ ဒီတခါမဲေပးဖုိ႔ကိုအဓိက ရည္ရြယ္သင့္သည္လုိ႔ယူဆုိလုိ႔ အမ်ားစုတခ်ိန္တည္းစုသြားပါက မဲေပးဖုိ႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖဲြ႔ခဲြသြားၿပီး အနီေရာင္ထက္ သာမာန္ အ၀တ္အစားမ်ားသာ ၀တ္သြားဖုိ႔ အၾကံေပးလုိပါတယ္။ မဲေပးၿပီးမွ မိမိတုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ အနီေရာင္ NO ပါတဲ့ အကၤ်ီျပန္၀တ္လွ်င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္မရလွ်င္ Vote No ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

Comment by Ko Hla's Blog
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: