ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


ျမန္မာျပည္ရွိ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားစာရင္း
May 18, 2008, 4:12 am
Filed under: News And Activities

WHO ( World Health Organization, Country Office For Myanmar )မွ ျမန္မာျပည္ရွိ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားစာရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ား လွဴဒါန္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ ၊ မိမိဘာသာ ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ … ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းေပးပို႕ဖို႕ ၾကိဳးစားေပးၾကပါရွင္ .. ။ ေဆး၀ါးမ်ားစာရင္းကို ဒီေနရာမွ ေဒါင္းေလာ့ခ္ဆြဲယူ ျဖန္႕ေ၀ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာျပည္ရွိ WHO ရံုးခ်ဳပ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ပို႕ေဆာင္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါတယ္ရွင္။

Address : 12A Floor, Traders Hotel, 223 Sule Pagoda Road, KyauktadaTownship, Postal code 11182, Yangon, Myanmar.

Telephone: (95-1) 241932, 241933, 250583, 250584 ( Reception )

Fax: (95-1) 241836, 250273

GPN Extn: 24200 (Reception)

GPN Fax: 24300

E-mail: whommr@searo.who.int

WR’s Office: Monday through Friday (Saturday and Sunday closed) [0830 to 1700 hours (Lunch 1200 to 1230 hours)]

Government: Monday through Friday (Saturday and Sunday closed)

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: