ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ .. တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ
June 2, 2008, 2:03 am
Filed under: Songs


တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊

စာသား − မင္းခ်စ္သူ

Download Here

ကမၻာႀကီးေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာရင္ေသြးေတြ အမ်ားအျပားဟာ ကံဆိုးေနရ႐ွာတယ္ေလ
ဆာေလာင္ျခင္း နာက်င္ေန အိုး သဘာ၀ႀကီးမဟုတ္ႏိႈင္ မျဖစ္ႏိႈင္ ဒါဘယ္သူ႔တာ၀န္မ်ားလဲ

ရင္ေသြးငယ္မ်ား အၾကင္နာဒီေဆး၀ါး ႏွလံုးသားထဲ လိုအပ္ေနၾကေပမယ့္လည္း
တာ၀န္ပ်က္သူေတြဟာ ေပါ့ဆျခင္း လက္နက္နဲ႔ (ဟင္း) ကေလးတို႔ရဲ႕ ဇီ၀ိန္အသက္ကို ေႁခြခဲ့ၿပီ

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ တို႔တတ္ႏိႈင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

အိုး.. ကေလးဆိုတာဟာ အတူတူေတြပါ ဖေယာင္မ်ားႏွယ္ ၀ိုင္း၀န္းလို႔ ပံုသြင္း ေကာင္းေအာင္ဖန္တီး
အျပစ္မဲ့စင္ၾကယ္ ကေလးမ်ားရဲ႕ ဘ၀ေလးေတြ လူႀကီးျဖစ္ၾက အျဖစ္ဆိုးမႀကံဳေစဖြယ္

(ဟယ္ရီလင္း) တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ တို႔အားလံုးအတြက္ လွမ္းကာယူႏိုင္မယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
အိုး.. ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ရင္ေသြးငယ္တိုင္းအတြက္ပဲ တို႔တတ္ႏိႈင္တဲ့ တာ၀န္ေတြတိုင္းလဲ ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

တစ္ေနရာ တစ္ေထာင့္ကေတာ့ ဒီအတိုင္းအစြမ္းနဲ႔ေနာ္ အကူအညီေပးၾကစို႔ ကေလးမ်ားရဲ႕ အတြက္ေပါ့
ငို.. ငို.. ငိုေႂကြးကေလးငယ္မ်ား (အိုး) ငတ္မြတ္မႈေ၀ဒနာေတြကိုေလ ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရက္ႏိႈင္ပါ့မလား

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ တို႔တတ္ႏိႈင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ရမယ္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
လံုး၀ေကာင္းမြန္အစဥ္အၿမဲ (ဟင္း) ကေလးမ်ားစြာ အသက္မ်ားအတြက္ တို႔ က႐ုဏာလက္ေတြ ေပးဆပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ ) တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ )
တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ (အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ )
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ
(တို႔ခ်စ္တဲ့ငါ့ရဲ႕ကေလးမ်ားအတြက္) တို႔တတ္ႏိႈင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ (တို႔ရဲ႕ကေလးမ်ား) တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ (ငါတို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ)
တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾက/ရမယ္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ (ေနာက္ထပ္ေန႔ေတြထဲ)
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ (အကူအညီေတြေပးရင္း) ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ (ရင္ေသြးငယ္မ်ားရဲ႕အတြက္)
(တို႔တတ္ႏိႈင္သမွ်ေတြ အားလံုးပဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ေကာင္းေနၿပီေဟ့)

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ) တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ )
တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ (အနာဂတ္ေန႔ရက္မ်ား)
ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါေစ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ
တို႔တတ္ႏိႈင္သမွ်ကို အားလံုးပဲ အတူ ေဆာင္႐ြက္မယ္ ေရးေဟ့..

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ (ဒီကမၻာႀကီးအတြက္) ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ)
ေနာင္အနာဂတ္ေတြ တို႔လက္ေတြတြဲရင္း လွမ္းယူၾကရေအာင္ (အနာဂတ္ေန႔ရက္မ်ား)
လံုး၀ေကာင္းေအာင္ ကမၻာ့ရဲ႕ရင္ေသြးငယ္တိုင္းအတြက္ ေဟးအၾကင္နာေတြကိုေပးဆပ္ဖို႔ (ေဟး.. ေရး..)

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ ) တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ )
တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ (အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ )
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ
တို႔တတ္ႏိႈင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ
တို႔တတ္ႏိႈင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

Advertisements

2 Comments so far
Leave a comment

ညီမရယ္…ဒီသီခ်င္းေဟာင္းေလးက ခုခ်ိန္ခံစားခ်က္နဲ႕ကိုက္ညီေနလို႕ ရင္ထဲပိုထိသြားတယ္…အၿမဲေရာက္ျဖစ္ပါတယ္…

Comment by တန္ခူး

Lin Let Kyalsin,

Thank you for posting “We are the World”.

I am proud of your deeds and I do appreciate deeply.

Comment by Anonymous
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: